Mikrosajtovi – šta su to mikrosajtovi i čemu služe?

By Marko Vrste web sajtova Comments Off on Mikrosajtovi – šta su to mikrosajtovi i čemu služe?

Mikrosajt izrada web sajta

Sigurno ste se već sretali sa pojmom mikrosajta. 

  • Šta je to mikrosajt i čemu služi? 
  • Kakva je razlika izmedju mikrosajta i obicnog standardnog web sajta? 
  • Šta možemo dobiti korišćenjem mikrosajta?

U ovom članku ćemo pokušati da vam predočimo šire značenje pojma mikrosajta i njegovu upotrebu.

Pojam Mikrosajta

Pojam Mikrosajt se pojavio u upotrebi zajedno sa progresivnim razvojem internet tehnologija i kod nas još uvek nije stekao svu popularnost, iako datira još sa kraja 90-tih godina prošlog veka. 

Mikrosajt je zapravo standardan web sajt samo manjeg obima, jednostavan mikrosistem, čiji je glavni zadatak ne promocija vrednosti i ponude usluga kompanije, već samo jednog njihovog segmenta, proizvoda ili odredjenog brenda. Mikrosajtovi su dakle pre svega namenjeni promovisanju odredjene online kampanje, ličnosti, brenda, usluge ili pak proizvoda.  

Po svojoj arhitekturi mikrosajtovi su vrlo slicni većim kompanijskim web sajtovima. 

Svaki mikrosajt sadrzi glavni landing page, zatim po potrebi stranu sa sadržajem koja se odnosi na ono što se promoviše i kontakt formu. Opciono može da sadrži poziv na prijave za newsletter, ili poziv na odredjenu akciju (call to action) tipa pozovite odmah, posetite nas na ovogodišnjem sajmu, kliknite ovde za više informacija ili slično.

Čemu služe mikrosajtovi?

Uzmimo za primer kompaniju SuperMed (ime je izmišljeno) koja je zastupnik farmaceutskih proizvoda različitih stranih kompanija. Kompanija SuperMed ima svoj korporativni web sajt stroge arhitekture i organizacije, sa sadržajima primerenim isključivo poslovnoj komunikaciji sa pretežno poslovnim partnerima. SuperMed ima potrebe da prezentuje svaki proizvod pri čemu bi želeli da se takav način prezentacije približi ciljnoj grupaciji, običnom stanovništvu, a ne poslovnom svetu ili kompanijama kakav je njihov web sajt. Tako nešto ćete se složiti je vrlo teško izvodljivo pri čemu je potrebno praviti niz kompromisa, pogotovu kada se uzme i da je potrebno ostati dosledan uniformnosti kompanije. Sa druge strane svaki proizvod ima svoj vizuelni identitet i svoju ciljanu grupu različitu od drugih.

Za tu svrhu mikrosajtovi predstavljaju pravo rešenje.

Cilj mikrosajta je da prenese, saopšti, odnosno prezentuje određenu informaciju isključivo auditorijumu kojem je namenjen u odredjenom segmentu poslovanja jednog entiteta.  

Direktni benefiti

Kompanija moze da napravi po jedan mikrosajt za svaki svoj proizvod koji zastupa, a da oni čak ni ne moraju da budu medjusobno vizuelno povezani ili uniformisani, i pri tom ostvari komunikaciju sa ciljanom populacijom na način koji misle da je najbolji. Pri tom svaki mikrosajt može da bude vizuelno celina za sebe i potencira onaj vizuelni pristup kakav je najprigodniji proizvodu koji se prezentuje.

Lepo organizovane informacije neopterećene korporativnim strogim unificiranim identitetom, sa promotivnim porukama koje mogu da daleko prigodnije komuniciraju sa ciljanom populacijom, i sadržajima komercijalnog karaktera pozicioniranim prema samim korisnicima, čine prednosti mikrosajtova nad svojim matičnim, korporativnim.  

Indirektni benefiti

Sa strane sveprisutne optimizacije za pretrazivače (usluge SEO) mikrosajtovi predstavljaju prave male zlatne rudnike. Svaki mikrosajt može da bude jako lepo optimizovan za internet pretrazivace, i to tim pre i lakše usled same usko ciljane kategorije na koju se odnosi. Mikrosajtove je dalje lakše ciljano reklamirati.

Treća stvar je cena. Cena izrade mikrosajta je obično mnogo manja od cene izrade korporativnog web sajta, budući da se pre svega radi o znatno manjem obimu posla. Naša ponuda WordPress Premium template sajtova vam može predstavljati pravo rešenje za tako nešto.

Zainteresovanosti ste za izradu mikrosajta za Vaše potrebe?

Kontaktirajte nas i poručite izradu mikrosajta odmah!

  • Share: