January 2023


Mikrosajt izrada web sajta

Sigurno ste se već sretali sa pojmom mikrosajta.  Šta je to mikrosajt i čemu služi?  Kakva je razlika izmedju mikrosajta i obicnog standardnog web sajta?  Šta možemo dobiti korišćenjem mikrosajta? U ovom članku ćemo pokušati da vam predočimo šire značenje pojma mikrosajta i njegovu upotrebu. Pojam Mikrosajta Pojam Mikrosajt se pojavio u upotrebi zajedno sa[…]

Read More