Telemet D.O.O

Web sajtovi


Client: Telemet d.o.o.

Date: 15 Decembar, 2018

Link: www.telemet.rs

Type: Redizajn web sajta

Kompanija Telemet se bavi projektovanjem, integracijom, instalacijom i održavanjem telekomunikacionih sistema i distribucijom ICT opreme.

Za kompaniju Telemet d.o.o. smo tokom 2018. godine realizovali redizajn postojećeg sajta. Promenjen je dizajn i unapređena prezentacija proizvoda i usluga.