Moja Čokolada

Web portali


Client: Moja Ćokolada

Date: 3 Septembar, 2017

Link: www.mojacokolada.com 

Type: Izrada web portala

Web portal Moja čokolada predstavlja online magazin za promociju vrednosti čokolade. Tim različitih autora spaja zajednička tema – čokolada i ljubav prema čokoladi.

Za tim autora Moja Čokolada web portala izradili smo 2017. godine news media  portal za prezentaciju čokolade i svega u vezi sa njom.